Telefon : 660 524 204

4
Facebook i wątpliwości dotyczące danych osobowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstępnie sprawdził wzorce umów i regulaminy dostępne na stronie facebook.com. Analiza dała podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego praktyk spółki Facebook Ireland. Wątpliwości wzbudziły m.in. postanowienia, które niejednoznacznie określają sposób korzystania z gromadzonych danych użytkowników oraz procedurę ich udostępniania innym podmiotom. UOKiK zwrócił również uwagę…

Ryczałt od samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych

Wciąż aktualne pozostaje pytanie, czy kwota ryczałtu dotycząca wykorzystywania samochodów dla celów prywatnych (250 zł lub 400 zł) obejmuje również koszty paliwa. Aktualne stanowisko organów podatkowych jest w tym przypadku niekorzystne dla podatników. Pojawiają się jednak wyroki sądów administracyjnych, podważające punkt widzenia urzędników. W wyroku WSA w Warszawie (sygn. III…