Telefon : 660 524 204

4
Ryczałt od samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych

Wciąż aktualne pozostaje pytanie, czy kwota ryczałtu dotycząca wykorzystywania samochodów dla celów prywatnych (250 zł lub 400 zł) obejmuje również koszty paliwa. Aktualne stanowisko organów podatkowych jest w tym przypadku niekorzystne dla podatników. Pojawiają się jednak wyroki sądów administracyjnych, podważające punkt widzenia urzędników. W wyroku WSA w Warszawie (sygn. III…